Contacte‎ > ‎

Formulari contacte


Contacte

En compliment que disposa la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que es demanen en aquest formulari seran tractades de forma confidencial i incorporades a fitxers automatitzats per al seu ús intern. Sobre aquestes dades personals podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació enviant un correu electrònic al nostre correu electrònic info@tallerdempreses.com. També poden exercir aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i pot consultar a www.agpd.es