Serveis‎ > ‎

Comptable


- Tutela i assessorament amb el departament financer i comptable de l'empresa

- Confecció de la comptabilitat a partir de la documentació administrativa

- Elaboració dels llibre oficials de comptabilitat i dels comptes anuals 

- Assistència mercantil i comptable ens procediments concursals