Serveis‎ > ‎

Fiscal


- Assessorament fiscal en IRPF, impost de societats, ITP, AJD

- Elaboració i presentació de declaracions fiscals

- Representació com a apoderat davant la Agencia Tributaria

- Representació davant requeriments i inspeccions de la Agencia Tributaria